Gmrt

"Az Ön öröme, a mi sikerünk"

Célkitűzések:

A projekt célja egy olyan gyógyszer ajánló rendszer létrehozása, mely a patikákban, beszédfelismerés után, az elhangzó panaszokra, azonnal megjeleníti a vény nélkül kapható releváns termékeket és ezek főbb adatait.

A Projekt során egy hang alapú gyógyszerészt segítő rendszer jön létre.

A Projekt első szakaszában egy kutatási terv keretein belül vizsgálatra kerül egy patikai környezetben történő beszédfelismerő alkalmazás lehetősége. A tanulmány célja lesz, hogy konkrét javaslatot tegyen a kutatás-fejlesztési lépésekre.

Ebben a szakaszban lesz a felhasználói oldalon történő igényfelmérés, milyen típusú adat-tartalomra lenne szükség. Továbbá a projekthez szükséges eszközök (HW és SW) igény felmérése és beszerzése, valamint a felhasználói interfész tervezése.

A Projekt második szakaszában a zajos környezetben is működő beszédrögzítési és jelfeldolgozási eljárások kutatása fog történni, valamint a kísérleti modell elkészítése, a HW és SW infrastruktúra felállítása. Ebben a szakaszban a rendszert 1 patikában tervezzük üzembe helyezni tesztelési céllal.

A Projekt harmadik szakaszában a gyakorlati tapasztalatokat kerülnek majd kiértékelésre, elemzésre. Ebben a szakaszban fog megvalósulni egy hangadatbázis elkészítése, egy audio + szöveg adatbázis létrehozása. Folyamatában fog zajlani továbbá a rendszer továbbfejlesztése a felhasználói igények és a tesztelés tapasztalatai alapján

A Projekt negyedik, befejező szakaszában történik meg az optimalizált modell elkészítése és telepítése a patikába és a végső rendszer telepítése a felhasználóknál. Felhasználói és üzemeltetési dokumentálás.

 

PIAC_13-1-2013-0234
PATIMEDIA
A támogatás összege: 202 000 000 Ft, a támogatás mértéke: 74,81 %

Kedvezményezett: G-MANAGEMENT Rendezvényszervező és Szolgáltató Zrt., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, THINKTech Kutatási Központ Közhasznú Nonprofit Kft.
A kivitelezés kezdetének és befejezésének várható időpontja: 2014. 01. 01. – 2015. 12. 31.